EPV 65 jaar

Op vrijdag 27 november jl. kwamen de leden van de EPV bijeen in Deventer voor het symposium "De Kracht van Hout".
Vier prominente sprekers, te weten Marc Michielsen (CEI-Bois), Loek Hermans (Platform Hout Nederland), Sylvo Thijsen (Staatsbosbeheer) en Sylvia Borren (Greenpeace) gaven ieder hun visie op dit thema. Tegelijkertijd werd stilgestaan bij het 65-jarig bestaan van de brancheorganisatie en nam onze Algemeen Directeur Jurgen Kemps de voorzittershamer over.