Augustus 2013; Wijziging markering op Europallets
Per 1 augustus 2013 jl. heeft EPAL de markering op Europallets aangepast.

Achtergrond
Geruime tijd terug heeft de UIC organisatie de specificatie van Europallets vastgelegd in de UIC 435-2 norm. De UIC is een vereniging van spoorwegbedrijven in Europa. Destijds heeft men de handen ineengeslagen om binnen Europa tot een standaard type pallet te komen wat bruikbaar is voor transport per spoor.  Na vastlegging van de specificaties is de EPAL organisatie opgericht als bewaker van deze palletnorm waarmee de Europallet een feit was. Onder toezicht van EPAL, gebaseerd op de UIC norm, is de Europallet uitgegroeid tot meest gebruikte “poolpallet” in Europa. Medio Q1 2013 is, na een intern conflict, duidelijk geworden dat UIC en EPAL niet meer gezamenlijk achter het Europallet concept staan. Als gevolg hiervan zal EPAL volledig zelfstandig de regie gaan voeren over het Europallet concept.

Wat betekent dit voor de gebruiker?
Omdat de UIC normering 435-2 zich bewezen heeft zal EPAL gebruik blijven maken van deze norm. Qua inzet en belastbaarheid veranderd er dus niets aan de pallets. Het uiterlijk is wel veranderd. Het EUR teken op de pallets refereerde aan de UIC organisatie. Vanwege de situatie is deze markering vervangen door EPAL.
Wat betreft de inwisselbaarheid heeft EPAL aangegeven dat zowel de “oude” pallets met EUR en EPAL markering als de nieuwe "EPAL EPAL" pallets als volwaardige poolpallets worden gezien en hiermee inwisselbaar zijn in de markt.  

Voor meer informatie:
http://www.epal-pallets.org/uk/home/main.php
http://www.epal-pallets.org/uk/news/pressrelease_13_07-16.php